Toerisme Kasterlee

De Kleine Nete

De Kleine Nete ontspringt in het Reties Goor en maakt met zijn bijrivieren deel uit van het Scheldebekken. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden Nete vormt.

De Kleine Nete is een typische laaglandbeek met gering verval en een zeer brede vallei met een uitgestrekt natuurlijk overstromingsgebied.  
De overgang van de landduin Kempense Heuvelrug, naar de vallei van de Kleine Nete resulteert in een grote variatie aan natte en droge biotopen waardoor de Kleine Netevallei een uniek ecosysteem vormt waarin tal van planten en dieren zich thuis voelen.


De Kleine Nete maakt deel uit van het Scheldebekken waarbij de tij-invloed merkbaar is tot in Grobbendonk. Deze ver landinwaarts reikende tijwerking zorgt voor een zoetwater getijde systeem dat uniek is in Europa. Tijdens hevige regenval kan de vallei enorme hoeveelheden water bergen wat essentieel is om laaggelegen woonwijken en wegen van overstromingen te behoeden. (bron: Onroerend Erfgoed en Natuurpunt)

Millekesbrug

Een boer legde een bruggetje, in het verlengde van De Reep, over de Kleine Nete om zo aan de overkant te geraken. 'Mil' noemden men die landbouwer. Dit bruggetje was voor meerdere mensen interessant en na verloop van jaren werd het bruggetje door de gemeente Kasterlee opgewaardeerd . Sindsdien is het bruggetje een idyllische plek over de Kleine Nete.

Vistrap

Op de Kleine Nete, ter hoogte van Hinnekensbergen, vind je een vistrap. Zo’n vistrap is een passage waarlangs vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen om te paaien en te rusten.

In het kader van de ruilverkavelingen uit de vorige eeuw werden op de Kleine Nete heel wat waterstuwen geplaatst om de stroming van de rechtgetrokken rivieren te beperken. Om het visbestand op peil te houden, moeten de vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen, op zoek naar paaiplaatsen. Deze waterstuwen zijn voor de vissen onoverkomelijke hindernissen.

Daarom realiseerden het provinciebestuur en het agentschap voor natuur en bos (ANB) tussen de watermolen van Retie en de stuw in Grobbendonk een hele reeks vistrappen. 
Aan Hinnekensbergen in Kasterlee, achter de watermolen van Houtum, vind je zo'n vistrap met met twintig opeenvolgende drempels. Vissen kunnen zo van in de kom achter de watermolen van Houtum verder de rivier op zwemmen. (bron: Het Nieuwsblad)

Recreatie

In de Kleine Nete mag je niet zwemmen maar je kan er wel kajakken.

de kleine nete

Bekijk ook

LCP